Engagement geeft duurzaamheidsbeleid inhoud

Veel pensioenfondsen hebben tegenwoordig een duurzaamheidsbeleid. Voor de implementatie daarvan beschikken zij over verschillende instrumenten. Deze kunnen heel passief zijn, zoals bepaalde ondernemingen uitsluiten van de beleggingsportefeuille. Maar er zijn ook meer actieve mogelijkheden om handen en voeten te geven aan het duurzaamheidsbeleid. Een voorbeeld hiervan is engagement.

10 July 2014

Waarom engagement

Bij engagement gaat de aandeelhouder een dialoog aan met ondernemingen waarin hij een belang houdt. Zo kan hij actief invloed uitoefenen op de activiteiten en het gedrag van de onderneming met betrekking tot duurzaamheidsthema’s die voor hem/haar relevant zijn. Dat is goed voor de maatschappij en voor de ondernemingen zelf; zij werken immers aan problemen waar ze op termijn zelf ook mee te maken krijgen. Bovendien kunnen zij zich op deze manier onderscheiden van hun concurrenten.

Engagement werkt

Een voorbeeld van een succesvolle engagement is het Aziatische agri-business concern Wilmar, één van de grootste palmolie plantage eigenaren in Indonesië en Maleisië. De productie van palmolie gaat vaak gepaard met ontbossing en conflicten met lokale bevolking over landeigendom. Pensioenfonds Zorg & Welzijn voerde in 2013 gesprekken met Wilmar over deze onderwerpen. Mede naar aanleiding daarvan committeert Wilmar zich nu aan geen ontbossing en geen uitbuiting van de lokale bevolking. Dit geldt zowel voor de eigen plantages als voor joint ventures en toeleveranciers.

Hoe ‘engaged’ zijn pensioenfondsen

Waar engagement tot voor kort een vrij onbekend fenomeen was, blijkt uit VBDO-onderzoek dat circa 80% van de onderzochte pensioenfondsen inmiddels aan engagement doet. Maar hoe actief zijn ze er werkelijk mee bezig?

In de praktijk laten de meeste pensioenfondsen de engagement activiteiten volledig over aan de fondsmanager. Het eigen duurzaamheidsbeleid is zo basaal en generiek geformuleerd, dat het altijd past in het beleid van de fondsmanager. Pensioenfondsen geven zo hun eigen invloed uit handen en liften mee op het verantwoord beleggingsbeleid van de fondsmanagers. De fondsmanager bepaalt daarmee zelf zijn mandaat ten aanzien van duurzaamheid. Dit is een gemiste kans voor de pensioenfondsen en voor hun deelnemers.

Pensioenfondsen moeten verantwoordelijkheid nemen

De fiduciaire verantwoordelijkheid van pensioenfondsen vraagt dat ze zelf de hand houden in het duurzaamheidsmandaat dat zij de fondsmanager meegeven. Ook de deelnemers zouden zich in een dergelijk mandaat moeten herkennen. Bijkomend effect is dat het pensioenfonds zich daarmee profileert in de markt.

Een eigen duurzaamheidsbeleid met duidelijke doelstellingen, onder meer ten aanzien van engagement, zijn vereisten om een helder mandaat te formuleren.

De uiteindelijke uitvoering van de engagement kunnen pensioenfondsen vervolgens prima overlaten aan de fondsmanagers, die ook op dit onderdeel goed zijn gekwalificeerd.

Schrijf een reactie

U plaatst uw reactie door direct in te loggen met LinkedIn of met een van de andere socialmedia omgevingen.

Log in met om een comment te plaatsen