Wrap de App

Pensioendeelnemers verwachten in toenemende mate dat zijn/haar pensioenfonds online met hen communiceert. Een ‘Pensioen-app’ wordt dan al gauw gezien als meest geschikte oplossing. Maar onderzoek naar de bezoekers van de website van het pensioenfonds levert misschien wel een heel andere oplossing op.

06 September 2013
Tamis Stuker

Het vertrekpunt voor een dergelijk onderzoek zijn de bezoekersstatistieken van de website. Onderzoek allereerst het percentage smartphone en tablet gebruikers in verhouding tot de desktop gebruikers. Bij een groot percentage smartphone gebruikers lijkt een Pensioen-app geschikt en gewenst voor online communicatie met de deelnemers. Maar schijn bedriegt. 85% van de geïnstalleerde apps wordt door smartphone gebruikers namelijk zelden of nooit gebruikt. Zij besteden veel bezoektijd aan een klein aantal apps en weinig tijd aan het bezoek van veel websites.

Verder blijkt dat smartphone gebruikers bijna de helft van hun online tijd besteden aan social media als Facebook, Whatsapp of Twitter. Daarom adviseer ik pensioenfondsen om een fan-pagina op te zetten op Facebook. Een aantal grotere pensioenfondsen heeft hier al het initiatief toe genomen. Pensioenfonds PNO Media plaatst bijvoorbeeld dagelijks tweets op Twitter en legt pensioenwijzigingen eenvoudig uit aan de hand van korte animatievideo’s.

Als de website meer door tablet dan door smartphones gebruikers wordt bezocht, dan is een app wel een aantrekkelijke optie om deze gebruikers te bereiken. Tablets worden overwegend door jongeren en 65-plussers gebruikt. De tablet is in de praktijk echter niet echt een mobiel apparaat. Hij wordt meestal thuis gelaten en het gebruik piekt duidelijk in de vroege avond thuis na werktijd. Deze ‘minder geïnteresseerde’ achterban kan wel degelijk met een Pensioen-app worden bereikt.

Smartphone gebruikers hebben dus niet per definitie de overhand in het gebruik van apps. Maar wat dan te doen bij een ‘gelijke stand’ van tablet en smartphone app gebruikers? Niet gewanhoopt, de techniek biedt hier uitkomst. Begin met het optimaliseren van de website van pensioenfonds voor mobiel gebruik. Deze mobiele website kan vervolgens worden doorontwikkeld in de vorm van een zogenaamde ‘wrapper app’. Dat is een app die de ‘look-and-feel’ van een echte app heeft maar ondertussen ‘onder water’ als een browser de pagina’s van de mobiele website laat zien. Ook social media toepassingen als Twitter of Facebook kunnen op basis van hetzelfde concept worden toegevoegd aan de eigen pensioen-app.

To wrap it up:

Een pensioen-app is niet perse de heilige graal voor meer communicatie vanuit het pensioenfonds. Veel apps op smartphones leiden namelijk een slapend bestaan. Een pensioenfonds met veel smartphone en tablet gebruikers kan daarom veel beter investeren in optimaliseren van zijn website voor mobiel gebruik. Een ‘wrapped app’ is in veel gevallen een effectievere (en goedkopere) oplossing voor de online communicatie met de deelnemers en pensioengerechtigden. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk de inhoud van de Pensioen-app. Wat wil de deelnemer nu eigenlijk weten? Daarover een volgende keer meer.

 

 

Schrijf een reactie

U plaatst uw reactie door direct in te loggen met LinkedIn of met een van de andere socialmedia omgevingen.

Log in met om een comment te plaatsen